รถไถฟอร์ดเช็คทั้งคัน 7810 4WD
แรงม้า
จำนวนสูบ
ปั้มเชื้อเพลิง
ระบบเกียร์
ระบบพวงมาลัย
คานหน้า
ใบมีดดันหน้า (ผานหน้า)
ผานหลัง
รถแทรกเตอร์ฟอร์ดเช็คทั้งคันพร้อม ใบมีด+ผานหลัง
วางดาวน์ 70%
ค่างวดผ่อนชำระรายปี 2 ปี งวดละ
ติดต่อพี่ฝ่ายขาย ติดต่อพี่ฝ่ายขาย ติดต่อฝ่ายอะไหล่
คานหน้าคาราโร่ รถไถฟอร์ด 7810 4WD เช็คทั้งคันอย่างดี
ยางใหม่หน้าหลัง รถแทรกเตอร์ฟอร์ด 7810 4WD
กรองอากาศลูกนอกเพิ่มประสิทธิภาพ รถไถฟอร์ด 7810 4WD
รถแทรกเตอร์ฟอร์ด 7810 4WD ผานสาม
ผานสาม ไฟส่องผานรถไถฟอร์ด 7810 4WD

*ภาพเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น